CREDITS / CRÉDITOS / CRÈDITS


Idea & Text/ Idea & Texto/ Idea & Text: 

Pere Alzina i Bilbeny www.perealzina.com


Pictures/Fotografías/Fotografies: 

Pere Alzina: www.perealzina.com
Enric Badosa, Marta Ballester, Jordi Bertran, Oriol Cortès, Jordi Moré,
Àlex Omedes, Enric Pera, Joan Puig, Joan Manel Riera, Mireia Teixidó,Jordi Valls


Website Design/Diseño web/Disseny Web: 

Àlex Acero www.espaiweb.es


Translations/Traducciones/Traduccions: 

English/Inglés/Anglès: Mike Holt

Spanish/Español/Espanyol: Pere Alzina 

On-line marketing & Communication consultancy/
Consultoría de márketing on-line y comunicación /
Consultoria de màrketing on-line i comunicació